Количествени методи и модели. Индивидуално задание № 53. Задачи: 3.1 и 8.4


Разполагаме с годишните суми на приходите от данъка върху печалбата на търговските дружества в бюджета на една община през периода 1999-2006 г...
 

Количествени методи и модели


Разработени са 3-4 задачи по КММ: средна аритметична, отклонения, методи...
 

Количествени методи и модели


Курсова работа по индивидуално задание по предмета...
 

Курсова работа на тема брой нощувки от чужденци за периода 2002-2006 г.


Курсова работа по количествени методи и модели, анализ на нощувките от чужденци ж курорта Боровец за периода 2002-2006 г....
 

Биматрични игриМногоканална СМО с отказ


Наред с антагонистичните конфликти, много често се срещат конфликти от по-общ характер, участниците в които преследват различни интереси, но не противоположни. Такива конфликти се изучават в теорията на без коалиционните игри...
 

Задача по КМЛ


В пределите на един град се превозва дадена стока от три отправни пункта до три приемателни пункта. Ежедневно се отправят 90 тона стока както следва: от първия пункт – 28т, от втория 30т, от третия 32т....
 

Курсова задача по количествени методи и модели


Решени задачи с номера 2.8 и 8.3 по количествени методи и модели...
 

Количествени методи и модели


Предвидено е газифициране на един град, в което се налага въвличане на общински ресурси в съвместно газово дружество...
 

Изследване конформерите на „ 3 -формил бензоената киселина” с помощта на Хартри Фок и DFT методите


През последното десетилетие, успоредно с нарастване на изчислителната мощност на персоналните компютри, в квантовата химия все по-масово се прилага неемпиричния метод ab initio, с използуването на различни базиси ...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Количествени методи в управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент